Boekhandel Den Hertog
Frieswijkstraat 6
3862 BL Nijkerk
033-2454080
www.hertogboeken.nl
info@hertogboeken.nl 

Exclusief verkrijgbaar in onze boekhandel 

Onze openingstijden:
Maandag13.30-17.30
Dinsdag9.30-17.30
Woensdag9.30-17.30
Donderdag9.30-17.30
Vrijdag9.30-21.00
Zaterdag9.30-17.00

Route Hertog Nijkerk
Google Routebeschrijving 

Hertog Nijkerk

Geschriften

Geschriften
Titel: Geschriften
Bestelnr.: 9789081692625
Prijs : € 12,50
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Vragen naar het Woord deel 3 - De Geschriften 'Stem en tegenstem' 

Daniël door Dr. M.A. van den Berg 

Voor velen is Daniel bij uitstek de apocalyptische profetie van de eindtijd en het rijk van Christus. Toch behoort dit Bijbelboek in de joodse traditie niet tot de Profeten. Hoe het ook zij, het is in de verwarrende maalstroom van de geschiedenis van deze wereld het getuigenis dat de Here, de God van Israël, regeert. 

Ruth door Dr. W. Dekker 

Het boekje Ruth vertelt over een verborgen God. Hij lijkt zijn volk te hebben verlaten vanwege hun ongehoorzaamheid. Dood en verdriet lijken het voor het zeggen te hebben. Nergens neemt in dit boekje God zelf het woord. Toch is Hij allerminst afwezig. 'Bij toeval' staat in Ruth 2:3 komt Ruth op de akker van Boaz. Dit toeval is echter tegelijk de verrassende wending. God handelt echter achter de schermen en laat alle dingen uitlopen op David, de Messias, Jezus en Zijn rijk. 

Esther door Drs. H.G. de Graaff 

Het Bijbelboek Esther roept veel vragen op: de Naam van God wordt nergens genoemd, het grote verschil tussen de standvastige Daniël en de 'meegaande' Esther, de hete wraak van de Joden op hun vijanden. Toch is het niet het wereldlijke geschrift waarvoor het vaak wordt gehouden. Het heeft iets van een gelijkenis waarin twee motieven met elkaar worden verbonden: het geloof in JHWH bevrijdt ons van de angst voor het noodlot én het thema van de exodus. 

Job door Dr. K. Blei 

Job, godvrezend, verliest alles. Vanwege stan? Reactie: bittere klacht, in een twistgesprek met vrienden rechtstreeks tegen God. Ten slotte antwoordt God. Is God zoals de vrienden dachten? zoals Job dacht? Nee, anders. Tocht krijgt Job gelijk. De vrienden zijn aangwezen op zijn voorbede.Zó mag Job het geluk hervinden. Veelzeggend verhaal, voor tijden van crisis. 

Nehemia door Dr. M. van Campen 

Het Bijbelboek Nehemia is niet erg bekend. De boodschap is echter buitengewoon verrassend en verrijkend. Het laat ons zien dat bidden en bouwen in Gods koninkrijk geen aparte werelden zijn, maar helemaal bij elkaar horen. Belangrijk, zowel voor de opbouw van de gemeente als voor het persoonlijk geestelijk leven. 

Psalmen door Drs. D.M. van der Linde 

Velen van ons hebben de psalmen uit het hoofd geleerd op school. Velen hebben de psalmen, zoals de Engelsen zeggen, ook 'by heart' geleerd. Zij ervaren dat de liederen van Israël, die Jezus Christus citeerde en leefde, woorden aanreiken om je vreugde en dank, je verdriet en wanhoop stem te geven. 

De Geschriften door Prof. dr. E. Talpstra 

De Geschriften zijn het derde deel van de canon van de Hebreeuwse bijbel. Ze bevatten een gevarieerde verzameling boeken: van lofzangen tot en met teksten die zoeken naar God.
Net als de Profeten hebben ook de Geschriften een eigen verhouding tot de Torah. Ze bezingen de Torah, ze stellen vragen bij Gods schepping, ze tonen de beginfase van het Jodendom: een leven gekenmerkt door de Torah. Achter deze veelheid aan teksten staat de Ene God, die met Zijn volk Zijn weg gaat door de geschiedenis. Voor Joden is dat de weg die God via Zijn Torah met Israël gaat, voor christenen is dat de weg die God door Jezus Christus ook onder ons, heidenen is gegaan.